Τεστ αντοχής

Τεστ αντοχής

Για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια...

 

Για να συμπληρωθούν οι τακτικοί έλεγχοι ποιότητας που διενεργούνται από ανεξάρτητα ινστιτούτα δοκιμών εξ ονόματός μας, η AMAZONAS έχει πλέον εγκατασταθεί σε δικό της πάγκο δοκιμής στις εγκαταστάσεις των γραφείων της στην Gräfelfing.

 

Αυτός ο πάγκος δοκιμών, ο οποίος έχει αναπτυχθεί ειδικά για να δοκιμαστεί η φέρουσα ικανότητα των αιώρων μας, επιτρέπει ένα μέγιστο τεστ αντοχής έως 600 kg (με τη βοήθεια των γεμάτων σάκων άμμου των 10 kg).

 

Είμαστε τώρα σε θέση να δοκιμαστούν νέα μοντέλα για τη φέρουσα ικανότητα των αιώρων μας, ενώ οι υπάρχουσες δοκιμές θα συνεχίσουν να εκτελούνται.

 

Με τον τρόπο αυτό, είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ποιότητα των προϊόντων μας σε σταθερή βάση.